Members of Management

Members of Management

Name Address Post Mobile No.

Name

Mrs. Madhu Dhir

Address

5/89,Malviya Nagar, jaipur Ph.3291306 , 2553385

Post

President

Mobile No.

9828247415

Name

Mr. Vijay kumar

Address

94/132,Mansarovar, Jaipur

Post

Vice President

Mobile No.

9828567959

Name

Mr.Anoop Kumar

Address

5/89 Malviya Nagar, Jaipur

Post

Hon.Secretary

Mobile No.

9828557455

Name

Mrs. Priyanka Narang

Address

D-7 MNIT Colony, Malviya Nagar, Jaipur

Post

Treasurer

Mobile No.

9828261678

Name

Mrs Akanksha

Address

122D Ram Gali No.4 Raja Park Jaipur

Post

Joint Secretary

Mobile No.

9828028238